Według szacunkowych danych ok. 80% eksploatowanych urządzeń mechanicznych zawiera łożyska toczne. Jako części różnych maszyn umożliwiają one ruch obrotowy elementów z minimalnym oddziaływaniem sił tarcia. Podstawową częścią łożyska tocznego są z całą pewnością elementy toczne. To od ich kształtu, liczby i sposobu ułożenia w dużej mierze zależą właściwości całego łożyska.